HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Video Hướng Dẫn cài đặt

Hướng dẫn ANDROID

Hướng dẫn IOS

Hướng dẫn cài đặt Android

✯ Không thể tải xuống tệp APK một cách chính xác

In The Case of Download Errors

Trường hợp 1. Vui lòng vào trang cài đặt để mở chức năng bảo mật chưa biết. Các bước: Cài đặt → Bảo mật → Bảo mật chưa biết, Chọn Bật

Case 1. Please enable the corresponding option below Home→Settings→Security→Device Administration→Unknow sources→Enable

Trường hợp 2. Vui lòng xác nhận nếu điện thoại có thẻ SD

Case 2. Please install a micro SD card on your device.

✯ các cân nhắc sử dụng Wechat để mở điểm tải

Tips for WeChat on Game Download.

Bước 1. Nhấp vào góc trên cùng bên phải của thanh địa chỉ và chọn Mở trong Trình duyệt.

Step 1 . Please open the pop-up menu from the top-right corner and tap on “Open with Browser”.

✯ Bước 2. Khi trình duyệt mở trang tải xuống, nhấp vào biểu tượng 

Step 2. When the browser opens the download page, click the icon conducted Android APK downloads.

✯ Bước 3. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, vui lòng vào cột hệ thống và chọn chương trình 3KING. Nhấp vào nút cài đặt để cài đặt.

Step 3. Please tap on the download icon in the notification area, choose the game file to install the 3KING app.

Hướng dẫn cài đặt IOS

✯Step 1 : Vui lòng chọn trình duyệt và nhập URL: https://3king99.com/

Please choose your browser. Enter a URL https://3king99.com/

✯Bước 2: ấn vào biểu tượng 

✯Step 2: click 

✯Bước 3 :  Nhấp vào cài đặt

✯Step 3: Click Install.

✯Bước 4 : Vui lòng quay lại sảnh và chọn Ứng dụng [3KING]

✯Step 4 :Back to Lobby and choose【3KING】APP

Step 5 :

✯ Nếu không có thông báo “không được chấp thuận”, tức bạn có thể chơi trò chơi.

If there is no『Untrusted』massage, you may start the game.

✯ Nếu có thông báo “không chấp thuận”, vui lòng nhấp vào [Hủy] để bỏ qua và quay lại sảnh để thực hiện [Cài đặt] để loại trừ chặn “không được phê duyệt” để mở trò chơi.

If there is『Untrusted』massage on the screen, please click【Cancel】and go back to Lobby to exclude the 【3KING】APP of『Untrusted』functions via 【Settings】.

Step 6 :

✯ Quay trở lại sảnh và nhấp vào “Cài đặt”

Back to Lobby and choose【Settings】

Step 7 :

✯ Vui lòng nhấp vào [Chung]

Click【General】

Step 8 :

✯ Vui lòng nhấp vào [Tệp mô tả] để đặt loại trừ “không chấp thuận”

Click【Device Management】 or 【Profile】 and exclude『Untrusted』.

Step 9 :

✯ Vui lòng nhấp vào chọn (nút) ứng dụng [3KING]

Click 【3KING】Button

Step 10 :

✯ Vui lòng nhấp vào [Tin cậy] “3KING”

Click【Trust】”ClubSunCity”

Step 11 :

✯ Sau đó nhấp vào [Tin cậy] để nhận ứng dụng trò chơi 3KING có thể được mở Click

【Trust】again to allow the operation of ClubSunCity APP. Then you may go back to Lobby and entering the game by clicking【3KING】APP.

Tải game nhận ngay ưu đãi
Facebook